Työstä taidetta – hanke 1.8.2018 – 31.12.2019

​Kuopiossa on käynnistynyt elokuussa 2018 Työstä taidetta – Nuorten ohjaus kulttuurisessa työssä välityömarkkinoilla -hanke, joka toimii Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimiston alaisuudessa. Aluetoimisto on työllistänyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan satoja nuoria palkkatuella sekä tarjonnut heille myös työkokeilu -ja työharjoittelupaikkoja.

Rahoittajina hankkeelle toimivat Etelä-Savon Ely-keskus (ESR/Rakennerahasto), Kuopion kaupunki sekä Suomen Nuorisoseurat ry.

Työstä taidetta -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työttömien, opintonsa keskeyttäneiden, kuntoutujien, maahanmuuttajataustaisten nuorten, 30-40 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien, kouluttamattomien sekä alanvaihtajien sosiaalista osaamista, itsevarmuutta ja työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä työkokeilun sekä palkkatukityön kautta kulttuurisen työn ja kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin.

Kulttuurinen järjestötyö voi olla monelle nuorelle uusi kokemus. Työ kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön parissa on koettu innostavaksi ja kiinnostavaksi. Kulttuuriharrastus- ja tekeminen tarjoaa erinomaisen apukeinon itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistamiseen, väylän tulla vahvaksi työnhakijaksi avoimille työmarkkinoille. Taideharrastusten on tutkimusten mukaan todettu tuottavan runsaasti hyvinvointia sekä erilaisia oppimisen kokemuksia nuorille.

Hankkeessa vahvistetaan asiakkaiden itsevarmuutta, työminää ja ammattitaidollista osaamista sekä ohjataan heitä työkokeilujakson aikana työssä, jatkopolkujen suunnittelussa, työnhaussa ja ammatinvalinnassa. Hankkeen aikana nuori työskentelee kulttuurisen nuorisotyön ja kulttuurisen työn ohjaustehtävissä ja osallistuu yksilö- ja ryhmänohjaukseen, joissa pohditaan eri aiheiden kautta ja avulla jatkopolkuja, työelämävalmiuksia ja työelämätaitoja. Työkokeilu -ja palkkatukityö antavat työkokemusta ja työyhteisössä toimimisen taitoja. Mielekkäät työtehtävät motivoivat ja lisäävät itsevarmuutta työntekijänä.

Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto sekä Julkulan nuorisotalo tarjoaa hankkeen kautta työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja tapahtumatuotannolliseen, kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä kulttuuripainotteiseen työhön, esim. teatteriesityksen tekeminen, teatteri- ja taidekerhojen vetäminen ja tapahtumien suunnittelu sekä toteutus, nuorisotalotyö ja kerhojen ohjaus.

Jos kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä!

Yhteydenotot

Projektipäällikkö Emmi Saikkonen

p. 050 411 3810

emmi.saikkonen@nuorisoseurat.fi

Työstä taidetta -hankkeen yhteistyö Kuopion kaupunginteatterin kanssa

Työstä taidetta -hanke tekee hankekautensa aikana yhteistyötä Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Hankkeen asiakkaat pääsevät tutustumaan teatteriin työpaikkana (teatterikierrokset) sekä koeyleisöksi ohjelmistoon tuleviin näytelmiin. Asiakkailla on myös mahdollista tavata teatterin henkilökuntaa ja kuulla millaista on työskennellä teatterialan ammattilaisena eri työtehtävissä.