Työntekijäesittely: Maria Suuronen

Kuka olet?

Maria Suuronen

Mitä teet työksesi?

Suunnittelen nuorisotalon toimintaa yhdessä muiden kanssa, vedän erilaisia kerhoja ja teemailtoja. Laadin apurahahakemuksia ja hankin yhteistyökumppaneita projekteihin.

Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?

Liikkua monipuolisesti (jumpat, ulkoilu) ja lukea.

Lempiasiasi nuokkarilla/toimistolla?

Työkaverin kanssa jutustelu ruokailun lomassa ja hyvän palautteen saaminen tehdystä työstä.

Tulevaisuudessa…?

Olen järjestötyöntekijä ja av-alan ja opetusalan freelance-töiden tekijä.

Kirsi