Työllistäminen

Pohjois-Savon aluetoimisto on toiminut työllistäjänä (työkokeilu ja palkkatukityö) vuodesta 1995 lähtien. Pohjois-Savon aluetoimistolle ja Julkulan nuorisotalolle on mahdollista päästä kuntouttavaan työtoimintaan seuraaviin tehtäviin:

 • Digitaalinen nuoriso-ohjaaja
 • Kuvittaja
 • Kääntäjä
 • Kerhonohjaaja
 • Nuoriso-ohjaaja
 • Laitehuolto

Kuntouttava työtoiminta meillä on työelämäpainoitteista. Sen sisältö ja tehtävät räätälöidään jokaisen toimintaan tulevan kiinnostuksen kohteiden sekä vahvuuksien mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan aikana henkilöä ohjataan myös työnhaussa sekä omien jatkopolkujen suunnittelussa sekä pienryhmämuotoisesti että yksilöllisesti. Meillä on mahdollista päästä mukaan myös toteuttamaan osana työtehtäviä tai vapaaehtoisena Nuorisoseurojen kulttuuritapahtumia.

Ota yhteyttä ja tule kokemaan tekemisen riemua Suomen Nuorisoseuroille!

Yhteystiedot:

Työtoiminnan vastaava Emmi Saikkonen
Puh. 050 411 3810
emmi.saikkonen@nuorisoseurat.fi

Työ- ja yksilövalmentaja Liisa Hersio
Puh. 040 700 2679
liisa.hersio@nuorisoseurat.fi


North Savo regional office has acted as employer (trial work and wage subsidy work) from 1995. North Savo regional office and Julkula clubhouse offer rehabilitative work activity in the following tasks::

 • Digital youth worker
 • Illustrator
 • Translator
 • Club tutor
 • Youth worker
 • Equipment maintenance

Rehabilitative work activity with us is work-life oriented. Its content and tasks are tailored to suit interests and strengths of participators. During work activity each person is also advised in job searching and their own continuing paths in small group format and individually. We also offer roles in Youth Association’s culture events as part of job functions or volunteering.

Be in contact and come experience joy of making in the Finnish Youth Association!

Contact information:

Responsible Supervisor Emmi Saikkonen
Tel. 050 411 3810
emmi.saikkonen@nuorisoseurat.fi

Job Coach Liisa Hersio
Tel. 040 738 6722
liisa.hersio@nuorisoseurat.fi