Tuulta uralle-hanke

Tuulta uralle – hanke on päättynyt 30.4.2018
Uusi hanke on käynnistymässä ja se julkistetaan syyskuussa 2018.

Huhtikuussa 2017 käynnistynyt Tuulta uralle – Nuorten ohjaus työkokeilussa välityömarkkinoilla – hanke on Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimiston ylläpitämä hanke. Aluetoimisto on työllistänyt vuosien ajan satoja nuoria palkkatuella sekä tarjonnut heille myös työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja yli kahdenkymmen vuoden ajan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa, joka tulee tarjoamaan työkokeilupaikkoja nuorisotaloilleen sekä tukee hanketta toiminnassaan. Hanke on yksi Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen Kuopiossa -kokeiluhankkeista, eli tuttavallisesti Kake-hanke. Rahoittajana Etelä-Savon Ely-keskus (ESR/Rakennerahasto), Kuopion kaupunki sekä Suomen Nuorisoseurat ry.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa työttömien, opintonsa keskeyttäneiden sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten, 30-35 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien, kouluttamattomien tai muuten tukea tarvitsevien sosiaalista osaamista ja työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä Työ- ja elinkeinopalvelun määrittämän työkokeilun kautta nuorisotyöhön, kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä kulttuuriin liittyviin tehtäviin. Hankkeen pääasiallisena tehtävänä on ohjata heitä työkokeilujakson aikana työssä, jatkopolkujen suunnittelussa, työnhaussa ja ammatinvalinnassa sekä tukea työnantajia työkokeilijoiden ohjauksessa. Työkokeilupaikkoja nuorille tarjoavat Suomen Nuorisoseurat ry/ Pohjois-Savon aluetoimisto, aluetoimiston ylläpitämä Julkulan nuorisotalo, Kuopion alueen yhdistykset ja Kuopion kaupungin nuorisotilat.

Hankkeen aikana nuori työskentelee esimerkiksi nuorisotilalla ohjaustehtävissä ja osallistuu yksilö- ja ryhmäohjauksiin, joissa pohditaan jatkopolkuja ja työelämätaitoja. Työkokeilujakso antaa työkokemusta ja työyhteisössä toimimiseen taitoja. Mielekkäät työtehtävät motivoivat ja antavat itsevarmuutta työntekijänä. Hankkeessa on tarjota työkokeilupaikkoja mm. nuoriso-ohjauksen, graafisen suunnittelun, iltapäiväkerho-ohjaajan, siivousalan ja toimistoalan työtehtävissä.

Jos kiinnostuit hankkeesta, niin ota yhteyttä!

Yhteyttä voit ottaa Emmi Saikkoseen, puh. 050 411 3810 tai sähköpostitse osoitteeseen emmi.saikkonen@nuorisoseurat.fi

Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Kuopion kaupunki ja Suomen Nuorisoseurat ry