Hankkeet

Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon toimisto on vuosien varrella vetänyt useita hankkeita työttömien, opintonsa keskeyttäneiden, kuntoutujien, maahanmuuttajataustaisten nuorten, 30-40 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien, kouluttamattomien sekä alanvaihtajien työllistämiseksi kulttuurisen työn ja kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin. Lisäksi Nuorisoseurojen Pohjois-Savon toimisto on toteuttanut hankkeilla koulujen kulttuurista välituntitoimintaa, jossa toiminnalla tehdään kulttuuriharrastuksia tutuiksi ala- ja yläkoululaisille, rohkaistaan oppilaita niihin sekä tuodaan kulttuurista nuorisotyötä tunnetuksi koulumaailmassa.

Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto sekä Julkulan nuorisotalo tarjoavat hankkeiden kautta työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja tapahtumatuotannolliseen, kulttuuriseen nuorisotyöhön sekä kulttuuripainotteiseen työhön, esim. teatteriesityksen tekeminen, teatteri- ja taidekerhojen vetäminen ja tapahtumien suunnittelu sekä toteutus, nuorisotalotyö ja kerhojen ohjaus.

Hankkeiden aikana Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto on tehnyt yhteistyötä mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahaston, Aluehallintoviraston, Kuopion kaupunginteatterin, Kuopion kaupungin ja Kuopion kaupungin nuorisotoimen kanssa.


Over the years, the Pohjois-Savo regional office of the Finnish Youth Clubs has led several projects to employ the unemployed, dropouts, rehabilitators, young people with an immigrant background, the long-term unemployed aged 30-40, the uneducated and work changers in cultural work and cultural youth work. In addition, the Pohjois-Savo regional office of the Youth Clubs has implemented cultural break-in activities in schools through projects, where activities make cultural hobbies familiar to primary and secondary school students and make cultural youth work known in the school world.

Through the projects, the Pohjois-Savo regional office of the Youth Clubs and the Julkula Youth House offer work experience and salary support places for event production, cultural youth work and culture-focused work, such as theater performances, running and directing theater and art clubs and planning and implementation of events.

During the projects, the Pohjois-Savo regional office of the Youth Clubs has co-operated with e.g. the Center for Economic Development, Transport and the Environment, the European Social Fund of the European Union, the Regional State Administrative Agency, the Kuopio City Theater, the City of Kuopio and the youth services of Kuopio.